България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Това е най-специфичния дял от нашата работа. Дългите позиции, както ги наричаме вече 15 години, са любимото ни поле за визуални и технологични експерименти. Всичко започва от някакъв конкурс с мъгляв статут и без задание. Участвали сме във всякакви - закрити, открити, с покани и без.
Варна, като фестивален град, предлага уникална възможност за изява в тази област.