България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Голямо удоволствие, но и убийствено времеядна дейност.

Нужни са много познания, такт и търпение за да се връщаш десетки пъти към началото и да се самоопровергаваш.