България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
В началото на прехода всички се юрнаха да променят опаковките. Съдържанието нямаше никакво значение. И в този революционен процес участвахме активно. Новият дизайн рязко повиши изискванията към качеството на полиграфическите услуги в региона. През втората половина на 90-те във Варна вече можеше да се прегова, щанцова и лепи без това да се смята за подвиг.