България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Неупотребен потенциал в проектирането на интериори, графични концепции за мултимедии и телевизионна графика