България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Това е жив организъм а не мъртва конвенция. За него трябва непрекъснато да се полагат грижи. Важното е хората по веригата да се отнасят отговорно към всяка дреболия при създаване на нови, неописани продукти.