България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Битува мнение, че тази форма е архаична и неефективна. Но без плакат всяка акция губи своя флагман - носител на визуалната концепция. Особено в областта на културата и свободното време, където бюджетите са орязани и никой даже не мечтае за телевизионен спот или билборд.