България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Клиент 2012 - Нутриент
Клиент 2011 - Капан, издателство
Клиент 2010 - Ерика, градински център
Клиент 2009 - Fly 4 Fun
Клиент 2008 - Sunny Home
Клиент 2007 - Програма Море
Клиент 2006 - Солвей Соди
Клиент 2005 - Ресторант Mr.Baba
Клиент 2004 - Релакса