България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
По подразбиране подкрепяме
с безвъзмезден труд значими обществени каузи, проекти, инициативи и личности.
Не забравяме колко е нужна
подадената ръка, именно тук и сега,
както за стартиращите,
така и за утвърдените артисти.

Удоволствието от обмена на енергии оставя трайни следи у всички участници в процеса и поддържа надеждата жива.