България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Винаги сме гледали на тази част от нашата работа като продължение на усилията за създаване на пълнокръвен образ на корпоративната идентичност. Ние не притежаваме умения за производство на крайния продукт, но затова пък работим с дългогодишни проверени партньори. Сайтовете на Опел, Релакса, Далас клуб, Логос и много други, макар и вече неактуални, изпълниха своите задачи във времето.