Екипът е сформиран през 1991 от художници, дизайнери и издателски работници, всеки от които има повече от 25 години професионален опит и е специализиран в създаването на визуални концепции и контрол върху реализацията им. Графичен, пространствен, TV и web дизайн, издателска, галерийна дейност, консултантски услуги в рекламата това са нещата, които обичаме и можем да правим.
ПРИЯТЕЛИ

Адресите посочени на тази страница са на наши приятели и/или колеги, на наши сподвижници и/или конкуренти ние споделяме техните концепции и одобряваме тяхната продукция, като обратното не е задължително. Диалогът преди всичко!

http://mila.hit.bg

http://a1-bg.eu

http://www.sartadesign.com/mira 

http://www.triumviratus.org 

http://www.te-bg.com 

http://www.bgmusic.bg

http://risc.hit.bg 

http://hermessoft.com

http://www.glyph-graphic.com 

http://www.triennial.orbitel.bg

http://www.jazzfmbg.com

http://www.meloman-bg.com

http://www.allaboutjazz.com

http://www.zaftra.net