Екипът е сформиран през 1991 от художници, дизайнери и издателски работници, всеки от които има повече от 25 години професионален опит и е специализиран в създаването на визуални концепции и контрол върху реализацията им. Графичен, пространствен, TV и web дизайн, издателска, галерийна дейност, консултантски услуги в рекламата това са нещата, които обичаме и можем да правим.
СЪТРУДНИЦИ

наши постоянни сътрудници са

Александър Николов, фотограф
Росен Донев, фотограф
Гаро Кешишян, фотограф
Красимир Делчев, фотограф
Юлиян Недев, фотограф
Красимир Тодоров, фотограф
Мира Арнаудова, фотограф
Борислав Георгиев, видео оператор
Пламен Станчев, видео оператор 
Пламен Маринов, 3D графика
Мила Петкова, график дизайнер
Маргарита Войнова, художник
Румен Колев, художник изпълнител
Георги Джуров, книговезец
Руслан Ненов, работа с метал
Ненко Чернев, работа с дърво
Веселин Недев, работа с пластмаси